Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Končani prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu - otvoreno pismo

U nastavku objavljujemo tekst otvorenog pisma koje smo uputili nadležnim državnim tijelima vezano uz konačni prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim se ponovno zadire u ovlasti lokalne samouprave i vrijeđa Ustavom RH zajamčeno pravo na lokalnu samoupravu. 

OTVORENO PISMO 

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr