Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije izdalo je analitičko izvješće o kakvoći rijeke Korane u kojem izvješćuju da je rijeka Korana IZVRSNE KAKVOĆE.

Detalji izvješća: