Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Odluka o obustavi prijašnje Odluke o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru

Kako su nastale nove vremenske prilike uzrokovane kišom (močenje niskog raslinja i trave),  više nema opasnosti od požara otvorenog prostora te je Župan Karlovačke županije donio Odluku kojom se obustavlja prijašnja Odluka o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru

Odluka

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr