Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Poziv vlasnicima i posjednicima privatnih šuma na uvid u prijedlog Programa za gospodarenje šumama šumoposjednika - gospodarska jedinica "LAĐEVAC-RAKOVICA"

Programa gospodarenja se odnosi na privatne šume na području grada Slunja i općine Rakovica.

Program gospodarenja šuma za gospodarsku jedinicu „Lađevac - Rakovica“ obuhvaća katastarske općine: Bročanac, Donji Lađevac, Drežnik Grad, Furjan, Gornji Lađevac, Mašvina, Močila, Nova Kršlja, Popovac, Rakovica, Sadilovac. 

Javni uvid se može obaviti:

- svaki radni dan od 12. do 25. ožujka 2018. godine između 11:00 i 13:00 sati u prostorijama Grada Slunja na adresi trg dr. Franje Tuđmana 12 Slunj i

- svaki radni dan od 26. ožujka do 8 travnja 2018. u prostorijama općine Rakovica između 11:00 i 13:00 na adresi Rakovica 6, Rakovica.

Javna rasprava će se održati u prostorijama općine Rakovica na adresi Rakovica 6, Rakovica u četvrtak, 12. travna od 10:00 – 12:00h.

 

Matija Volner, dipl.ing.šum.
Viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr