Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Obavijest - Odluka o komunalnom redu

Obavještavaju se vlasnici nekretnina uz javne površine (ulice, ceste, putove) da su prema članku 63. Odluke o komunalnom redu Grada Slunja (GKŽ 13/05) dužni održavati i orezivati živice, stabla i ostalo raslinje na način da ne ometa sigurnost prometa i kretanje pješaka, a naročito da savijene grane u zimskim uvjetima ne ometaju čišćenje snijega.

Rok za uređenje živica, raslinja i stabala je 15. lipnja 2018. godine.

 

                       

       REPUBLIKA    HRVATSKA

       KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                 GRAD SLUNJ

       Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje, zaštitu okoliša

                 i stanovanje

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavaju se vlasnici nekretnina uz javne površine (ulice, ceste, putove) da su prema članku 63. Odluke o komunalnom redu Grada Slunja (GKŽ 13/05) dužni održavati i orezivati živice, stabla i ostalo raslinje na način da ne ometa sigurnost prometa i kretanje pješaka, a naročito da savijene grane u zimskim uvjetima ne ometaju čišćenje snijega.

Rok za uređenje živica, raslinja i stabala je 15. lipnja 2018. godine.

 

Za sve koji ne postupe po ovoj obavijesti komunalni redar će naložiti vlasniku izvršenje istog pod prijetnjom prisilnog izvršenja.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Grad Slunj

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr