Ponedjeljak, 23 Rujan
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje
 • Poziv - vlasnicima kuća za odmor (10034)
 • Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Slunju (6531)
 • Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Slunj (2737)
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ (1862)
 • REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA U RASTOKAMA (1802)
 • Ministarstvo turizma objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava (1160)
 • Javni poziv Grada Slunja za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi u 2019.g. (848)
 • Intervencijski plan za Slovinje - poziv na suradnju (562)
 • II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA SA ISTODOBNIM STAVLJANJEM IZVAN SNAGE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA (520)
 • Javni poziv za prijavu programa športskih udruga unutar ZŠUGS (293)
 • Građanima 11 milijuna kuna za poticaje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (499)
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune UPU-a (279)
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Inovacije u S3 područjima"" (282)
 • Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 7,5 milijuna kuna (104)
 • Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. (151)
 • 20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća (93)
 • Karlovačka županija raspisala natječaj za dodjelu stipendija učenicima (36)
 • Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu (70)
 • Poziv na radionicu za provedbu Natječaja 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" (52)

Od školske/akademske godine 2018./2019. Grad Slunj je uvrstio u svoj Socijalni program pomoć za troškove prijevoza učenika i studenata koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta i stanuju u mjestima gdje se obrazuju, a za vikend dolaze kući. To pravo mogu ostvariti obitelji (za maloljetne učenike) te punoljetni učenici i studenti, uz slijedeće uvjete:

 • da su redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija
 • da imaju prebivalište na području Grada Slunja.

Visina jednokratne novčane pomoći za ovaj oblik  u šk./akad. 2018./2019. godini iznosi 500,00 kuna za učenike i studente koji se obrazuju u Karlovcu, Korenici, Ogulinu, a 1.000,00 kuna za one koji se obrazuju u Zagrebu, Rijeci i drugim gradovima čija udaljenost od Slunja iznosi više od 100 km.

 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava (obrazac 9d), podnositelj Zahtjeva dužan je priložiti potvrdu o redovitom upisu učenika/studenta u šk./akad. 2018./2019. g. i presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta. 

 

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavlja se do 30. 11. 2018. osobno ili poštom na adresu:

Grad Slunj

Odsjek za društvene djelatnosti

Trg dr. F. Tuđmana 12

47240 Slunj

 

Više informacija može se dobiti u Gradu Slunju, Odsjek za društvene djelatnosti, Trg dr. F. Tuđmana 12, Slunj, soba br. 15

 ili na telefon: (047)674-711 

 

NAPOMENA: Učenici srednjih škola koji svakodnevno putuju od kuće do mjesta u kojem je škola i natrag,  ne ostvaruju pravo na ovaj oblik pomoći, jer oni već ostvaruju subvenciju Grada Slunja u cijeni karte, koju, pored Grada Slunja i Karlovačke županije sufinancira Vlada RH