Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Od školske/akademske godine 2018./2019. Grad Slunj je uvrstio u svoj Socijalni program pomoć za troškove prijevoza učenika i studenata koji se obrazuju izvan mjesta prebivališta i stanuju u mjestima gdje se obrazuju, a za vikend dolaze kući. To pravo mogu ostvariti obitelji (za maloljetne učenike) te punoljetni učenici i studenti, uz slijedeće uvjete:

  • da su redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija
  • da imaju prebivalište na području Grada Slunja.

Visina jednokratne novčane pomoći za ovaj oblik  u šk./akad. 2018./2019. godini iznosi 500,00 kuna za učenike i studente koji se obrazuju u Karlovcu, Korenici, Ogulinu, a 1.000,00 kuna za one koji se obrazuju u Zagrebu, Rijeci i drugim gradovima čija udaljenost od Slunja iznosi više od 100 km.

 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava (obrazac 9d), podnositelj Zahtjeva dužan je priložiti potvrdu o redovitom upisu učenika/studenta u šk./akad. 2018./2019. g. i presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta. 

 

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavlja se do 30. 11. 2018. osobno ili poštom na adresu:

Grad Slunj

Odsjek za društvene djelatnosti

Trg dr. F. Tuđmana 12

47240 Slunj

 

Više informacija može se dobiti u Gradu Slunju, Odsjek za društvene djelatnosti, Trg dr. F. Tuđmana 12, Slunj, soba br. 15

 ili na telefon: (047)674-711 

 

NAPOMENA: Učenici srednjih škola koji svakodnevno putuju od kuće do mjesta u kojem je škola i natrag,  ne ostvaruju pravo na ovaj oblik pomoći, jer oni već ostvaruju subvenciju Grada Slunja u cijeni karte, koju, pored Grada Slunja i Karlovačke županije sufinancira Vlada RH