Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

U cilju kontrole razmnožavanja i smanjenja broja  napuštenih pasa na području Grada Slunja, Gradsko vijeće Grada Slunja donijelo je odluku o sufinanciranju troškova sterilizacije pasa.

Sufinanciranje sterilizacije odnosi se na troškove sterilizacije odraslog ženskog psa u iznosu od 500 kn.

Posjednik psa ostvaruje pravo na sufinanciranje sterilizacije jednog psa uz uvjet da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Slunja i da mu je pas cijepljen i čipiran.

Zainteresirani vlasnici pasa zahtjev za sufinanciranje sterilizacije mogu podnijeti u Odsjeku za komunalni sustav Grada Slunja u sobi broj 4, a za više informacija mogu nazvati na tel. 047/777-140.