Grad Slunj raspisuje JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata udruga u 2020. godinu

Krajnji rok za dostavu prijava (bez obzira na način dostave)  je 28. 2. 2020. godine. Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj  s naznakom: „Prijava na Javni poziv za predlaganje programa udruga“.

Postupak zaprimanja, otvaranja, pregleda, ocjenjivanja, rangiranja i odabira prijava, detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu sukladne Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

 

Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga

Upute za prijavitelje

Nacrt Ugovora

 

Obrasci za prijavu:

Opisni prijavni obrazac

Financijski prijavni obrazac

Izjava  o nepostojanju dvostrukog financiranja

Kontrolni obrazac

 

Obrasci za izvještavanje:

Opisni izvještajni pravac

Financijski izvještajni obrazac