Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Objavljuje se provođenje ponovne javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja. Ponovna javna rasprava trajati će od 25. svibnja 2020. godine do  03. lipnja 2020. godine. Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj, u maloj vijećnici ili na mrežnim stranicama Grada Slunja (www.slunj.hr). Javno izlaganje o prijedlogu Prostornog plana održati će se dana 28. svibnja 2020. godine s početkom u 11.00 sati u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana  9.

OBJAVA