Službene stranice Grada Slunja

Pozivaju se zainteresirani da podnesu prijavu za predlaganje imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Karlovcu.               

Prijava sa prilozima može se dostaviti najkasnije do 01. ožujka  2021. godine.

tekst Javnog poziva

izjava kandidata