Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

U cilju kontrole razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka Grad Slunj, Gradonačelnik, donio je odluku o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka. Sufinancirati će se troškovi sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u 2022. godini sa sljedećim iznosima:

- 500,00 kn za ženskog psa

- 300,00 kn za muškog psa

- 300,00 kn za žensku mačku

- 150,00 kn za muškog mačka

 

Posjednik životinje ostvaruje pravo na sufinanciranje sterilizacije ili kastracije jednog psa i jedne mačke uz uvjet da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Slunja, da on i njegovi članovi domaćinstva nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Proračunu Grada Slunja, te da je pas čipiran. Kada se odobrava sufinanciranje/kastracija psa koji nije mikročipiran troškove nužne zdravstvene obrade (cijepljenje i čipiranje) snosit će Grad uz uvjet da posjednik psa ima prijavljeno prebivalište na području Grada Slunja, da je on ili član njegovog domaćinstva korisnik zajamčene minimalne naknade ili on i članovi njegovog domaćinstva nemaju nikakva redovna primanja.

 

Zainteresirani posjednici životinja  zahtjev za sufinanciranje sterilizacije i kastracije mogu podnijeti u Odsjeku za komunalni sustav Grada Slunja u sobi broj 4, a za više informacija mogu nazvati na tel. 047-777-140

 

ODLUKA