Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Slunj

Dječji vrtić Slunj objavljuje oglas za upis djece u programe Dječjeg vrtića Slunj za pedagošku godinu 2019./2020. Prijave se dostavljaju od 15. travnja do 10. svibnja 2019. godine

 

Dječji vrtić Slunj poziva roditelje/skrbnike djece rane i predškolske dobi koja nisu obuhvaćena programima predškolskog odgoja i obrazovanja da dostave vrtiću prijave za upis djece za:

  1. CJELODNEVNI PROGRAM – za djecu koja će do kraja tekuće godine navršiti godinu dana života do polaska u osnovnu školu
  2. PROGRAM PREDŠKOLE – za djecu rođenu od 1. 4. 2013. do 31. 3. 2014. godine odnosno u godini pred polazak u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja.

 Tekst oglasa

 

 Obrasce prijave za upis možete naći na poveznici  http://vrtic-slunj.hr/upisi/  ili preuzeti u vrtiću i ovdje: 1. obrazac prijave u cjelodnevni program,  2. obrazac prijave za program predškole

 

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr