Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za mjesnu samoupravu i unutarnju kontrolu

U "Narodnim novinama" br. 68 od 17.07.2019. godine objavljen je natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za mjesnu samoupravu i unutarnju kontrolu. 

Prijave se dostavljaju do 25.07.2019. godine.

U nastavku se nalazi: 

tekst natječaja

Opis i opći podaci za radno mjesto

obrazac Izjave o nepostojanju zapreka za prijem u službu

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr