POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE VLASNIKE GRAĐEVINA KOJE SE NALAZE U ZAŠTIĆENOJ POVIJESNOJ CJELINI RASTOKA I KULTURNO-POVIJESNOJ CJELINI SLUNJA NA PREZENTACIJU KONZERVATORSKIH PODLOGA KOJE SE IZRAĐUJU U SKLOPU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA.

KONZERVATORSKOM PODLOGOM UTVRĐUJE SE TRENUTNO STANJE TE DAJU SMJERNICE I UVJETI DALJNJE GRADNJE GRAĐEVINA U ZAŠTIĆENIM KULTURNO POVIJESNIM CJELINAMA KOJI ĆE  BITI UGRAĐENI U ODREDBE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA.

PREZENTACIJA ĆE SE ODRŽATI DANA 04. PROSINCA 2019. GODINE U PROSTORIJAMA DVD-a SLUNJ, PLITVIČKA 9 S POČETKOM U 11.00 SATI.

 

Nacrt Konzervatorske podloge za kulturno-povijesnu urbanističku cjelinu Slunj i Nacrt Konzervatorske podloge za povijesno –ruralnu cjelinu Rastoka možete vidjeti ovdje: