Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

U tijeku su radovi na izgradnji novog pješačkog mosta i šetnice na desnoj obali  rijeke Korane.

Dužina mosta je 58,40 m, širina 4,40 m. Donji ustroj mosta čine armirano betonski  stupovi i upornjaci, rasponska konstrukcija je drveni rešetkasti nosivi sklop, a pješački hodnik  izvodi se od drvenih dasaka.

 Šetnica se izvodi u duljini od 431,50 m a proteže se strmom padinom desne obale rijeke Korane i na početku se priključuje na pješački  most,  a na kraju na postojeću cestu koja spaja naselje Rastoke sa  državnom cestom D1. Duže šetnice predviđena su proširenja za odmorišta i vidikovce.

Dovršetkom mosta i šetnice  omogućit će se kružni obilazak naselja Rastoke.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 3,7 mln Kn. Radovi se izvode u sklopu projekta „Vodene tajne Slunja“ koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj (EFRR), u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.