Gradonačelnik Grada Slunja donosi odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za vrijeme manifestacije "Dani Grada Slunja 2020., kojom se u dane 05. i 06. 08. dozvoljava rad do 03,00 h

Odluka