Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Jutros je Gradonačelnik sa suradnicima i dijelom članova Stožera civilne zaštite  održao sastanak na kojem je razmatrana trenutna situacija, te daljnji koraci i aktivnosti koje će se poduzimati.

Na sastanku je zaključeno slijedeće:

  1. Nije vrijeme za paniku, niti širenje histerije, ali svatko od nas treba biti svjestan da su novi potresi i podrhtavanja tla mogući. Stoga bi bilo dobro u pripravnosti imati torbu sa osnovnim potrepštinama (lijekovi, voda, osobni dokumenti, toplija odjeća).
  2. Sve donacije: u hrani, odjeći, novcu, nuđenju smještaja i sl. potrebno je prikupljati organizirano, preko institucija koje mogu osigurati da se prikupljena sredstava dopreme onima kojima su doista i potrebna.
  3. Pozivaju se i mole pojedinci i udruge  da ne odlaze na potresom pogođena područja na svoju ruku, već da se jave nadležnim stožerima civilne zaštite (od gradskog do županijskog) koji koordiniraju mjere i najbolje znaju kakva je pomoć potrebna i gdje.
  4. Sve informacije vezano uz način kako donirati hranu, novac, pomoći u transportu i dr. mogu se pronaći na stranicama Gradskog društva Crvenog križa Slunj http://crveni-kriz-slunj.hr/  ili na njihovoj facebook stranici https://www.facebook.com/Crveni-Kri%C5%BE-Slunj-818199181574508/