Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja, održanoj 14. 12. 2021. usvojen je Proračun Grada Slunja za 2022. godinu. U nastavku kratki pregled. 

Pregled Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu