Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu na koji se mogu  prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima.

Prijave se podnose do 5. listopada 2023. godine do 17 sati.

Više informacija:  https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2024-godinu-rok-5-listopada-2023/24247

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:

 1. Gradnja, rekonstrukcija i opremanje kulturne infrastrukture
 • Prihvatljivi prijavitelji:

 • javna ustanova u kulturi
 • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 • Na temelju Poziva sufinancirat će se sljedeće potprogramske djelatnosti: 
 • Gradnja
 • Rekonstrukcija
 • Opremanje
 • Nabava informatičke opreme, računalnih usluga i programa
 • Digitalizacija i opremanje kinoprikazivačke infrastrukture
 • Prilagodba kulturne infrastrukture za pristup osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju.
 1. Digitalizacija kulturne baštine
 • Prihvatljivi prijavitelji:

 

 • ustanove u kulturi,
 • vjerske zajednice,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske te
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Razmatrat će se prijedlozi programa:

   • za digitalizaciju građe koja ima status kulturnog dobra
   • koji imaju detaljno razrađen projekt digitalizacije u skladu s prioritetima
   • koji obuhvaćaju cjeline (zbirke, fondovi, ostavštine, ..)
   • koji obuhvaćaju prioritetnu građu za digitalizaciju, a predlagatelji ne raspolažu potrebnim resursima
   • koji u procesu digitalizacije uključuju aktivno sudjelovanje stručnih djelatnika ustanove.

 

Programske aktivnosti koje će se financirati:

   • priprema i opis građe za digitalizaciju
   • snimanje građe
   • izrada metapodataka, pregled i objava podataka.
 1. Redovne djelatnosti udruga u kulturi

o          Prihvatljivi prijavitelji: udruge koje djeluju u kulturi

o          Sredstva za redovnu djelatnost udruga u kulturi osiguravaju se isključivo udrugama u kulturi kojima se područje djelatnosti odnosi na teritorij cijele Republike Hrvatske.

 1. Kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni)
 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • umjetnici,
 • udruge,
 • druge fizičke i pravne osobe te
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Na temelju Poziva sufinancirat će se sljedeće programske i potprogramske djelatnosti:
 • Nabava nošnji/Nabava instrumenata
 • Nakladnička djelatnost
 • Seminari/Radionice
 • Festivali/Manifestacije/Smotre
 • Koncertna gostovanja/Obljetnice
 • Ostali programi
 1. Glazba i glazbeno-scenska umjetnost
 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • umjetnici,
 • udruge,
 • druge fizičke i pravne osobe te
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 • Na temelju Poziva sufinancirat će se sljedeće potprogramske djelatnosti: 

 

 1. Koncertni ciklusi/Koncerti izvan ciklusa
 2. Nakladnička djelatnost (notna, diskografska, publicistička)
 3. Majstorski seminari/Radionice
 4. Festivali/Manifestacije
 5. Natjecanja (nacionalna i međunarodna)
 6. Rock-glazba: festivali i klupski programi
 7. Ostali programi (nagrade, narudžbe novih skladbi…)
 1. Dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti
 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • udruge,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi.
 • Temeljem Poziva sufinancirat će se sljedeće programske djelatnosti:
 • Profesionalna kazališna djelatnost
 • Kazališni i plesni amaterizam
 • Suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus.
 1. Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse
 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • udruge,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

 • Mogu se prijaviti:
 1. Cjelogodišnji programi
 2. Razvoj i produkcija projekata mladih umjetnika do 30 godina
 3. Umjetnička istraživanja i produkcije 
 4. Festivali i manifestacije
 5. Edukativni programi.
 1. Vizualne umjetnosti
 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • udruge,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

   

 • Mogu se prijaviti:
 1. Cjelogodišnji izložbeni programi
 2. Manifestacije iz područja vizualnih umjetnosti
 3. Edukativni i rezidencijalni programi.
 1. Muzejske djelatnosti

o          prihvatljivi prijavitelji: muzeji i druge pravne osobe upisane u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj te strukovne muzejske i muzeološke udruge

o          Programi muzejske djelatnosti mogu se prijaviti u sljedećim programskim područjima:

 1. Cjelogodišnji izložbeni program
 2. Međumuzejska i međuinstitucionalna suradnja
 3. Osuvremenjivanje stalnih postava
 4. Nakladništvo
 5. Stručna događanja i edukativni programi
 6. Zaštita muzejske građe i dokumentacije.
 1. Knjižnične djelatnosti
 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • narodne knjižnice
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 • središnje knjižnice nacionalnih manjina
 • neprofitne udruge u knjižničarstvu
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 • Programske aktivnosti koje će se financirati na temelju ovog Poziva:
  • Nabava knjižne i neknjižne građe
  • Manifestacije i skupovi u knjižnicama i stručnim udrugama u knjižničarstvu, visoke razine kvalitete i stručne utemeljenosti, programi poticanja čitanja
  • Programi kojima se osuvremenjuje način rada, koji uvode nove tehnologije ili znatnije unaprjeđuju knjižnične usluge

 

 1. Potpore izdavanju knjiga za:

 

 • djela suvremene domaće književnosti 
 • prijevode suvremene svjetske književnosti
 • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, umjetnost i znanost
 • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade
 • djela suvremene domaće i prijevodne publicistike
 • e-knjigu – konverzija tiskanog izdanja u ePub format
 • audioknjigu – prilagodbu već objavljenih knjiga na hrvatskom jeziku

 

 • Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga javnog poziva imaju pravne i fizičke (obrti i djelatnosti slobodnih zanimanja) osobe  koje obavljaju gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga, sukladno članku 2. Zakona o državnim potporama (NN, 72/13, 141/13 i 47/14), a registrirani su za obavljanje nakladničke djelatnosti te koje posluju najmanje jednu godinu prije objave ovoga Poziva i imaju podmirene sve obveze prema državi ili rješenje Porezne uprave o odobrenju obročne otplate duga.

 

 1. Književne manifestacije i nastup na sajmovima knjiga
 • Prihvatljivi prijavitelji: pravne i fizičke (obrti i djelatnosti slobodnih zanimanja) osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga, sukladno članku 2. Zakona o državnim potporama (NN, 72/13, 141/13, 47/14), a registrirani su za obavljanje nakladničke ili knjižarske djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
 • Financirat će se književne manifestacije koje pokrivaju različita kulturna područja i koncipirane su kao književni susreti, festivali/dani, okrugli stolovi, književno-znanstveni skupovi, književne nagrade i sajmovi knjiga.
 1. Izdavanje časopisa i elektroničkih publikacija
 • Prihvatljivi prijavitelji: pravne i fizičke osobe (obrti i djelatnosti slobodnih zanimanja) koje obavljaju gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga, sukladno članku 2. Zakona o državnim potporama (NN, 72/13, 141/13, 47/14), a registrirani su za obavljanje nakladničke ili knjižarske djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 • Sufinancirat će se objavljivanje časopisa i elektroničkih publikacija visoke umjetničke vrijednosti koji su sadržajno profilirani, aktualni i recentni.
 1. Monografije iz područja kulture i umjetnosti
 • Prihvatljivi prijavitelji:
   • samostalni umjetnici
   • umjetničke organizacije
   • ustanove u kulturi
   • udruge
   • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
   • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Programi monografija iz područja kulture i umjetnosti mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima/umjetničkim područjima:
 1. Vizualne umjetnosti
 2. Glazbena umjetnost
 3. Dramska umjetnost
 4. Plesna umjetnost
 5. Film i medijska umjetnost
 6. Kulturna baština
 7. Ostale kulturno-umjetničke djelatnosti.

 

 1. Književni programi u knjižarama
 • Prihvatljivi prijavitelji: pravne i fizičke osobe (obrti i djelatnosti slobodnih zanimanja) koje obavljaju gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga, sukladno članku 2. Zakona o državnim potporama (NN, 72/13, 141/13, 47/14), a registrirani su za obavljanje nakladničke ili knjižarske djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 • Financirat će se sljedeći programi u knjižarama:
 • Gostovanja domaćih i stranih autora (prevoditelja, urednika, kritičara…) s ciljem predstavljanja novih izdanja
 • Autorska čitanja i potpisivanja knjiga
 • Programi poticanja čitanja (radionice, pričaonice, susreti i sl.), uključujući i događanja organizirana u suradnji sa školama, vrtićima, domovima umirovljenika i sl.
 • Književni klubovi (tematski, prigodni, usmjereni na pojedine generacije i sl.)
 • Tematska promidžbeno-prodajna događanja
 • Interdisciplinarni i multidisciplinarni programi (izložbe, glazbeni programi, gostovanja programa izvedbenih umjetnosti manjih formata i sl. vezanih uz knjigu i književnost) kojima se promiče kultura čitanja.
 1. Međunarodna kulturna suradnja
 • Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi. 
 • Na temelju ovog poziva, programske aktivnosti financirat će se u sljedećim kategorijama:  A) Potpora mobilnosti
 1. B) Potpora programskoj suradnji
 2. C) Potpora sudjelovanju u radu međunarodnih organizacija, platformi i mreža

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2024. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine te od 15. travnja do 16. svibnja 2024. godine do 17 sati.)

Prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnosit će se u razdoblju od 2. listopada do 3. studenog 2023. godine do 17 sati.

Budete li imali dodatna pitanja  o određenom području, odnosno djelatnosti, slobodno mi proslijedite upit.

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.