srijeda, 22. travnja 2015, 20 h, Galerija Pučkog otvorenog učilišta Slunj