Četvrtak, 19 Rujan
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje
 • Poziv - vlasnicima kuća za odmor (10017)
 • Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Slunju (6518)
 • Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Slunj (2722)
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ (1852)
 • REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA U RASTOKAMA (1790)
 • Ministarstvo turizma objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava (1145)
 • Javni poziv Grada Slunja za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi u 2019.g. (840)
 • Intervencijski plan za Slovinje - poziv na suradnju (547)
 • II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA SA ISTODOBNIM STAVLJANJEM IZVAN SNAGE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA (508)
 • Javni poziv za prijavu programa športskih udruga unutar ZŠUGS (286)
 • Građanima 11 milijuna kuna za poticaje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (486)
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune UPU-a (273)
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Inovacije u S3 područjima"" (272)
 • Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 7,5 milijuna kuna (94)
 • Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. (139)
 • POZIV na javni uvid i raspravu za Program gospodarenja za privatne šume (80)
 • 20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća (69)
 • Karlovačka županija raspisala natječaj za dodjelu stipendija učenicima (27)
 • Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu (42)
 • Poziv na radionicu za provedbu Natječaja 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" (29)

Na području Grada Slunja postavljeno  10 zelenih otoka u cilju smanjivanja količina otpada.

 

Otpad je središnji problem zaštite okoliša. Štete uzrokovane nekontroliranim odbacivanjem otpada u prirodu često su velike i nepopravljive.

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada zajednički radimo na očuvanju okoliša.

Odvojenim skupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada na odlagalištu i

reciklirati korisni otpad.

Postavljeni zeleni otoci sastoje se  od 4 spremnika koji imaju zapreminu od 1100 litara, a namijenjeni su za posebno odlaganje  stakla, papira, metala i plastike te su sukladno tome i označeni.

 

Grad Slunj je u suradnji sa KOMUNALNIM DRUŠTVOM LIPA d.o.o. odredio

LOKACIJE ZELENIH OTOKA NA PODRUČJU  GRADA :

1. Ulica Kralja Zvonimira (prostor kod bivšeg „tenka“)

2. Školska ulica (prostor između sportske dvorane Srednje škole Slunj i Osnovne škole Slunj)

3. Trg Zrinskih Frankopana (prostor Tržnice)

4. Ladihovićeva ulica (iza bivše „ Ribarske kuće”)

5. Cvitović (kod Mjesnog doma)

6. Nikšić ( kod Mjesnog doma)

7. Popovci (kod Mjesnog doma)

8. Lađevac (prilaz Crkvi)

9. Furjan (prostor bivše osnovne škole)

10. Kremen (prostor bivše osnovne škole)