Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Slunja na svojoj sjednici održanoj 18. 11. 2015. utvrdilo je Prijedlog liste za dodjelu stipendija u šk./akad. god. 2015./2016. Prema istoj, učenička stipendija dodijelila bi se učenici Srednje škole, LORENI POŽEGA, a studenska ROBERTU OBAJDINU, studentu Prediplomskog stručnog studija strojarstva na Tehičkom fakultetu u Rijeci.

Prijedlog liste