Dobrodošli na stranice Grada Slunja

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI NA PROJEKT IV "PROGRAMA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA ZA PODRUČJE CIJELE KŽ PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA KAO I SUGLASNOST KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA NOSITELJA PROJEKTA IV

ODLUKA

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13. 05. 2019.

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr