Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Studeni 2018
Pon Uto Sri Cet Pet Sub Ned
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktualnosti

Proračun Grada Slunja

 

 

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine - opći dio

 
 

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine - posebni dio

 

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017. - POSEBNI DIO

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017. - OPĆI DIO

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - RAZVOJNI PROGRAMI

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 05. 04. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 - posebni dio

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 - opći dio

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Obrazloženje Proračuna 2018 

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 godine - razvojni programi

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna 2018.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - 2017.
OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. godinu, opći dio - 1. stranica
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. godinu, opći dio
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU - POSEBNI DIO
Obrazloženje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017.
Izvršenje Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017. - posebni dio
Izvršenje Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017. - opći dio
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada slunja - opći dio
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - posebni dio
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - razvojni programi
OBRAZLOŽENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016. - OPĆI DIO
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016. - POSEBNI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - OPĆI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - POSEBNI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - RAZVOJNI PROGRAMI
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 2016. - OPĆI DIO
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 2016. - POSEBNI DIO
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2016. - RAZVOJNI PROGRAMI
OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2016.
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2016. godinu 01.01. - 30.06.2015 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2016. godinu 01.01. - 30.06.2015
I Rebalans proračuna Grada Slunja za 2016. godinu - obrazloženje
I rebalans proračuna Grada Slunja za 2016. godinu
Proračun Grada Slunja za 2016. godinu - obrazloženje
Proračun Grada Slunja za 2016. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
II Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
II Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu 01.01. - 30.06.2015 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu 01.01. - 30.06.2015
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
Proračun Grada Slunja za 2015. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 31.12.2014
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 31.12.2014 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 30.06.2014
Rebalans proračun Grada Slunja za 2014. godinu
Proračun Grada Slunja za 2014. godinu
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2013. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja 01.01.2013 - 31.12.2013
Proračun Grada Slunja za 2013. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2012. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2011. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2010. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2009. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2008. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2007. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2006. godinu

Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2005. godinu

 

 

 

 

 

 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr