Zapovijed načelnika Stožera civilne zaštite Karlovačke županije (PDF)