Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Geodetske usluge u razdoblju od 01.04.2017. - 31.03.2018. godine

Grad Slunj objavljuje postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Geodetske usluge u razdoblju od 01.04.2017.-31.03.2018. godine. Rok za dostavu ponude je 15.03.2017. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik 

U roku za dostavu ponuda pristigla je 1 (jedna) ponuda ponuditelja GEOM d.o.o. koja u potpunosti udovoljava svim uvjetima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda s cijenom ponude 104.500,00 kn (bez PDV-a), odnosno 130.625,00 kn (s PDV-om). Slijedom navedenog s navedenim gospodarskim subjektom sklopit će se ugovor o pružanju geodetskih usluga u razdoblju od 01.04.2017.-31.03.2018. godine.

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  

 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr