Službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Usluga održavanja računalnih programa (SPI) za 2016. godinu u sustavu "standardnog održavanja". Obzirom je tvrtka Libusoft cicom d.o.o. vlasnik autorskih prava na računalnim programima Poziv na dostavu ponude upućuje se samo navedenom gospodarskom subjektu, sukladno članku 5. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti. Rok za dostavu ponude je 18.12.2015. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. 

Poziv na dostavu ponude možete vidjeti OVDJE 

U roku za dostavu ponuda tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. dostavila je svoju ponudu te se, obzirom ista udovoljava svim uvjetima definiranim Pozivom na dostavu ponuda, sklapa Ugovor o održavanju računalnih programa iz sustava poslovnih informacija (SPI) za 2016. godinu s navedenom tvrtkom

ODLUKA O ODABIRU

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA