Službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Geodetske usluge u razdoblju 01.04.2016.-31.03.2017. godine. Rok za dostavu ponuda je 16.03.2016. godine do 09:00 sati bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude troškovnik možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

TROŠKOVNIK 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude: 

1. CADCOM d.o.o., XI Trokut 5, 10020 Zagreb

2. GEOM d.o.o., Braće Radić 1, 47240 Slunj

U postupku pregleda i ocjene, ponuda ponuditelja CADCOM d.o.o. je isključena. Također je utvrđeno da ponuda ponuditelja GEOM d.o.o. u potpunosti udovoljava uvjetima iz poziva na dostavu ponuda te će se s navedenim ponuditeljem sklopiti ugovor o odabiru vršitelja geodetskih usluga u razdoblju 01.04.2016-31.03.2017. godine.

ODLUKA O ODABIRU I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA