Službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti: Izrada projektne dokumentacije obnove mosta Sv. Ivana. Rok za dostavu ponuda je 29.04.2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude te priloge istom možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

Poziv na dostavu ponude

Projektni zadatak

Konzervatorsko - restauratorski elaborat

Izvješće o ispitivanju mosta Sv. Ivana u Rastokama 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 4 (četiri) ponude: 

1. IPZ d.d., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb 

2. INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb

3. INFO - G d.o.o., Maksimirska 110, Zagreb

4. Zajednica ponuditelja: URBANE IDEJE D.O.O., Vlahe Bukovca 20, Samobor, GRAĐEVINSKI LABARATORIJ d.o.o., Borongajska cesta 84, Zagreb i IDK PROJEKTI j.d.o.o., Zvijezda Matije Gupca 4/b, Zagreb

U postupku pregleda i ocjene ponuda isključena je ponuda ponuditelja INFO - G d.o.o.. Nadalje, zaključeno je da preostale pristigle ponude udovoljavaju svim uvjetima koje je Grad Slunj, kao javni naručitelj, odredio u Pozivu na dostavu ponuda. Sukladno kriteriju za odabir (najniža cijena) kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuditelja INSTITUT IGH d.d.

ODLUKA O ODABIRU

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA