Službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj objavljuje Ponovljeni poziv na dostavu ponude za predmet nabave: Radovi održavanja stepenica u Ulici Vladimira Nazora. Rok za dostavu ponuda je 21.06.2016. godine do 9:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude te priloge istom možete vidjeti na sljedećim poveznicama:

Poziv na dostavu ponude 

Troškovnik i prilozi 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude: 

1. TEHNO-PROMET d.o.o. Ozalj, Tomašnica 89, 47280 Ozalj

2. CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/a, 47250 Duga Resa 

Ponuda ponuđača CESTE KARLOVAC d.d. veća je od procijenjene vrijednosti nabave (160.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 200.000,00 kn s PDV-om) te je odbijena, dok ponuda ponuđača TEHNO-PROMET d.o.o. Ozalj u potpunosti udovoljava uvjetima navedenim u Pozivu na dostavu ponuda, te se isti odabire za izvoditelja radova održavanja stepenica u Ulici Vladimira Nazora s cijenom 158.217,41 kn bez PDV-a, odnosno 197.771,76 kn s PDV-om.  

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda