Službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti: Radovi iskopavanja zemljanog materijala na Starom gradu Slunju. Rok za dostavu ponuda je 21. lipnja 2016. godine do 11:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude, troškovnik te priloge možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Prilozi 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 4 (četiri) ponude: 

1. Građevinski obrt Špelić, Lumbardenik 95, 47240 Slunj

2. Građevinsko-trgovački obrt Delač, Triglavska 30, 47000 Karlovac

3. Kolos d.o.o., Jozefinska cesta 53, 47250 Duga Resa

4. NISKOGRADNJA d.o.o., Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac 

U postupku pregleda i ocjene ponuda odbijene su ponude ponuditelja Građevinsko – trgovački obrt DELAČ vl. Rudolf Delač i KOLOS d.o.o., obzirom iste ne udovoljavaju svim uvjetima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponude i obzirom ponuđene cijene premašuju iznos procijenjene vrijednosti nabave.

Ponuda ponuditelja NISKOGRADNJA d.o.o. isključena je temeljem profesionalnog propusta. 

Nadalje, utvrđeno je da ponuda ponuditelja Građevinski obrt Špelić, vl. Nikola Špelić  udovoljava svim uvjetima koje je naručitelj odredio u Pozivu na dostavu ponuda, te je slijedom navedenog donesena odluka o odabiru navedenog ponuditelja za sklapanje ugovora o izvođenju radova iskopavanja zemljanog materijala na Starom gradu Slunju s cijenom ponude 138.330,00 kn (bez PDV-a), odnosno 172.912,50 kn (s PDV-om).

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda