Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažuriran s datumom 31.12.2017. godine možete vidjeti ovdje