Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključno sa danom 04.02.2016. godine možete vidjeti ovdje