Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Dječji vrtić Slunj - Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Sukladno članku 15. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16), Dječji vrtić Slunj objavljuje Pravilnik o jednostavnoj nabavi. 

Pravilnik možete vidjeti ovdje 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr