Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011), objavljujemo da ravnateljica i članovi upravnog odbora Dječjeg vrtića Slunj i s njima povezane osobe, u smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Slunj kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.