Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Komunalno društvo LIPA d.o.o. - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 29.02.2016.

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH), te članka 10. stavka 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13 i 85/15), Komunalno društvo LIPA d.o.o. objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete vidjeti ovdje 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr