Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Modernizacija Ulice Stara cesta

Dana 26.01.2018. (dan slanja na objavu 25.01.2018.) Grad Slunj je u EOJN-u objavio Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: "Modernizacija Ulice Stara cesta". Rok za dostavu ponude je 16. veljače 2018. u 9,00 sati. Dokumentaciju o nabavi s prilozima možete vidjeti na sljedećoj poveznici

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1460351

Objavljena je Odluka o odabiru s Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. Iste možete vidjeti ovdje 

 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr