Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Uređenje nerazvrstanih cesta na području mjesnih odbora Furjan, Kremen, Taborište i Veljun

Dana 18.04.2018. godine (dan slanja na objavu 17.04.2018.) Grad Slunj objavio je u EOJN-e Obavijest o o nadmetanju za predmet nabave: "Uređenje nerazvrstanih cesta na području mjesnih odbora Furjan, Kremen, Taborište i Veljun. Rok za dostavu ponuda je 08.05.2018. godine do 9:00 sati. Dokumentaciju o nabavi s prilozima možete vidjeti na sljedećoj poveznici 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1633716

Objavljene su Odluke o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Iste možete vidjeti ovdje

 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr