Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Opskrba električnom energijom

Grad Slunj dana 28.07.2015. godine objavljuje postupak javne nabave za predmet nabave: Opskrba električnom energijom. Rok za dostavu ponuda je 25.08.2015. godine do 12:00 sati. Poziv na dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Poziv na dostavu ponuda i troškovnik možete vidjeti OVDJE 

U roku za dostavu ponuda dostavljene su 3 (tri) ponude. Kao najpovoljnija, obzirom na kriterij za odabir ponude (najniža cijena), ocjenjena je ponuda ponuditelja Proenergy d.o.o. s cijenom ponude 255.719,48 kn (bez PDV-a) za jednogodišnje, odnosno 511.438,97 kn (bez PDV-a) za dvogodišnje razdoblje. 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o odabiru možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - I DIO 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - II DIO

ODLUKA O ODABIRU - I DIO 

ODLUKA O ODABIRU - II DIO

Obavijest o sklopljenim ugovorima možete vidjeti OVDJE

 

 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr