Petak, 24 Siječanj
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

U kolovozu 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (NAP ZeJN).

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu