Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Popis sponzorstava i donacija

U cilju provedbe aktivnosti 16. u Akcijskom planu za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. godine do 2020. godine ("Narodne novine" br. 79/2015) te na temelju članka 10. stavka 1. točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13 i 85/15) objavljujemo: 

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA ZA 2015. GODINU 

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA ZA 2016. GODINU 

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA ZA 2017. GODINU 

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA ZA 2018. GODINU 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr