Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Nacrt Odluke o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj, savjetovanje i izvješće 03.05.2019- 292
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2019. godinu, savjetovanje i izvješće 02.05.2019- 370
Nacrt Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2019., savjetovanje i izvješće 29.04.2019- 263
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu - savjetovanje i izvješće 26.04.2019- 280
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o financiranju plaća zaposlenica Gradskog društva Crvenog križa Slunj tijekom provedbe projekta „Zaželi“ - savjetovanje i izvješće 25.04.2019- 244
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Slunja i izvješće o provedenom savjetovanju 11.02.2019- 598
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2019.g. 11.02.2019- 530
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja 08.02.2019- 681
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj i izvješće o provedenom savjetovanju 06.02.2019- 601
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova članovima Savjeta mladih Grada Slunja 18.01.2019- 645
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr