Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Slunj

Pozivaju se zainteresirani na javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Slunj koji se donosi temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 20/2018) i Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH ("Narodne novine" br. 27/2018).

Javni uvid je u prostorijama Grada Slunja - gradskoj vijećnici - od 15. 05. - 29. 05. 2018.g.  svakim radnim danom od 8,00 - 14,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dati svoje prigovore upisivanjem u Knjigu prigovora koja se nalazi u gradskoj vijećnici Grada Slunja ili putem pošte na adresu: 

 

GRAD SLUNJ

Trg dr. Franje Tuđmana 12., 

47240 Slunj

 

Rok za dostavu prigovora je bez obzira na način dostave 29.05.2018.g. do 15,00 sati.

 

PRILOZI:

1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

za Grad Slunj

 

2. Tablica - prikaz površina po katastarskim česticama i načinu raspolaganja

 

3. Tumačenje tablice

 

Napomena:

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Slunj donešen je na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja dana 7. 06. 2018.g.

Grad Slunj prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ne može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH dok ne dobije suglasnost nadležnog Ministarstva poljoprivrede.

Suglasnost na Program Grad Slunj zatražio je dana 12. 06. 2018.g. i do danas Ministarstvo se nije očitovalo, niti izdalo zatraženu suglasnost.

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr