Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Slunja za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Grad Slunj  objavljuje NATJEČAJ za dodjelu  stipendija učenicima i studentima  s područja Grada Slunja za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Dodijelit će se  4 stipendije učenicima u visini od 600,00 kn mjesečno i to: 2 stipendije za darovite učenike i 2 stipendije za učenike slabijeg imovnog stanja te 4 stipendije studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i to po prioritetu: 2 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja svih godina studija, 1 stipendija za darovite studente 2. i viših godina i 1 stipendija za studente slabijeg imovnog stanja, 2. i viših godina.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja, tj. od 11. 10. 2018. do 26. 10. 2018.

Sve informacije mogu se dobiti u Gradu Slunju, u Odsjeku za društvene djelatnosti, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 12 svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i  na broj telefona 674-711.

tekst natječaja

prijavni obrazac

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr