Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosi se na poslodavce pogođene učincima koronavirusa COVID 19 u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, na radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i na druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Visina subvencije:

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Zahtjev za korištenje mjere, uz detaljne informacije, biti će moguće podnijeti od ponedjeljka 23. ožujka 2020. preko internetske stranice: www.hzz.hr ili osobno u svim područnim službama/ uredima HZZ-a.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. 

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje tako da je to regulirano Aneksom ugovora.
 • Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.

Poslodavci koji su u posljednjih 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Poslodavcu se ne može odobriti potpora ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • od 20% za mala poduzeća
 • od 15% za srednja poduzeća
 • i 10% velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

KRITERIJI

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:

 • opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i to potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Opisno razlozi:

 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, događanja, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo radi očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga.

Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

 • dostaviti presliku Odluke ako je riječ o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavi repromaterijala i sirovina i sl.

Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Prihvatljiv je pad veći od 20 posto.

Kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost, zavod radi dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta može zatražiti i drugu dokumentaciju, npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.

Zahtjevi za korištenje ove mjere HZZ-a zaprimaju se od 00:01, 23. ožujka, a neće se dodjeljivati po kriteriju najbrži prst.

Detaljne informacije proučite OVDJE  (Izvor: Hrvatska gospodarska komora)

Linkovi:

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

Priopćenje HZZ-o o potporama za očuvanje radnih mjesta: https://www.hzz.hr/novosti-priopcenja/donesene-mjere-za-ocuvanje-radnih-mjesta-uzrokovane-covid19-krizom.php

 

Službena stranica Vlade vezane uz koronavirus na kojoj su navedene mjere za ublažavanje posljedica koronavirusa na gospodarstvo:

https://www.koronavirus.hr/vladine-mjere/101

 

OBRTNICI:

Hrvatska obrtnička komora za svoje članove objavljuje sve aktualne mjere, uvjete, dokumentaciju i odgovore na najčešća pitanja vezana uz poslovanje u novonastaloj situaciji uzrokovanoj širenjem koronavirusa, kako bi obrtnici na jednom mjestu imali sve informacije, u rubrici „Aktualne mjere, upute i obrasci – COVID19“ , na slijedećem linku:

https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/aktualne-mjere-upute-i-obrasci-covid19

Osim toga i naše Udruženje obrtnika obavještava svoje članove o novostima putem e-maila ili službene stranice na Facebooku - Udruženje obrtnika Slunj.