Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Lipanj 2018
Pon Uto Sri Cet Pet Sub Ned
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Poziv - vlasnicima kuća za odmor

Poziv - vlasnicima kuća za odmor

Pozivaju se vlasnici kuća za odmor na području Grada Slunja da do 31. ožujka 2015.godine dostave prijavu podataka o kući za odmor,  radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2015.godini.

 

Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 15. Odluke o gradskim porezima Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 42/01), propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Slunja.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje prema četvornom metru korisne površine u iznosu 10,00 kn/m2.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 500,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 89. navedenoga Zakona.        

Vlasnik kuće za odmor prijavu podataka ispunjava na propisanom obrascu i predaje u Poreznu upravu, Ispostavu Slunj ili Gradu Slunju (tel. 777-102).

 

Obrazac Prijave možete preuzeti ovdje:

Prijava poreza na kuću za odmor

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr