Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Slunja u 2022. godini.

Rok za dostavu zahtjeva je 30. 11. 2022. godine ili do iskorištenja sredstava planiranih u Programu za ovu godinu.

Tekst javnog poziva

Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024.

OBRASCI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Obrazac zahtjeva za potporu

Izjava o korištenju potporama male vrijednosti

napomena: Kod Mjere 1. i Mjere 4. -za nabavku opreme, mehanizacije i dr., ako se prilaže ponuda ili predračun, nije potrebno priložiti dokaz o plaćanju, isti se prilaže naknadno nakon odobrenja potpore.

Više informacija na tel.: 047/674-710.