U cilju podizanja razine sigurnosti i zaštite života  svih sudionika u prometu, Grad Slunj je u srpnju 2019. godine ishodio Građevinsku dozvolu za izgradnju nogostupa u Ulici Gojka Šuška (ŽC 3266) – na dionici od državne ceste DC 1 do groblja.

Nakon provedenog postupka javne nabave u studenom 2019. godine  zaključen je ugovor sa izvoditeljem radova – Ceste Karlovac d.d., a početkom prosinca započelo se s radovima. Ugovorena vrijenost radova iznosi 1.232.729,50  neto odnosno 1.540.911,88.  Radove sa 162.500,00  Kn sufinancira Županijska uprava za ceste Karlovac, a ostala sredstva osigurava Grad.

Relativno dobro vrijeme (bez snijega) omogućilo je da se tijekom prosinca 2019.  i siječnja 2020. izvode radovi na iskopu. U tijeku je izgradnja potpornog zida (jednog od planirana dva)  (kod Starog grada) kako bi se na istom mogao izgraditi nogostup.

Uz izgradnju  nogostupa projektom je predviđeno i rješavanje oborinske odvodnje, te postavljanje nove, energetski učinkovitije javne rasvjete.

Svi radovi trebali bi biti završeni i nogostup u funkciji sredinom proljeća ove godine.