Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Stožer civilne zaštite Grada Slunja donosi Odluku o postupanju ugostiteljskih objekata i objekata ostalih djelatnosti i Odluku o postupanju trgovačkih centara i trgovina hranom i živežnim namirnicama

Odluku o postupanju ugostiteljskih objekata i objekata ostalih djelatnosti 

Odluku o postupanju trgovačkih centara i trgovina hranom i živežnim namirnicama