Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Sukladno uputama Hrvatske javnobilježničke komore i Ministarstva pravosuđa ured Javnog bilježnika Stjepana Sabljarića sa sjedištem u Slunju, Braće Radić 11, raditi će sa strankama svaki radni dan od 9:00-12:00h.